+ سوابق کاری شرکت گنج چم آرمان – درب ضد انفجار

 • پالایشگاه بندرعباس (شرکت پرلیت)
 • پتروشیمی کرمانشاه (شرکت ناموران)
 • پتروشیمی بندر امام، طرح NF3( شرکت آسفالت طوس- ناموارن)
 • ایستگاه تقویت گازشهید محمدی - پروژه ایستگاه تقویت فشارگاز اهواز (شرکت ستیران-MC شرکت ایتوک)
 • ایستگاه تقویت گازشهید مصطفوی - پروژه ایستگاه تقویت فشارگاز اهواز (شرکت ستیران-MC شرکت ایتوک)
 • ایستگاه تقویت فشار گاز اهواز یک - پروژه آماک اهواز ، طرح جمع آوری گاز (شرکت ایریتک)
 • ایستگاه تقویت فشار گاز اهواز دو - پروژه آماک اهواز ، طرح جمع آوری گاز (شرکت ایریتک)
 • ایستگاه تقویت فشار گاز اهواز سه - پروژه آماک اهواز ، طرح جمع آوری گاز (شرکت ایریتک)
 • ایستگاه تقویت فشار گاز آبتیمور - پروژه آماک اهواز ، طرح جمع آوری گاز (شرکت ایریتک)
 • ایستگاه تقویت فشار گاز منصوری - پروژه آماک اهواز ، طرح جمع آوری گاز (شرکت ایریتک)
 • ایستگاه تقویت فشار گاز مارون۳ - پروژه آماک اهواز ، طرح جمع آوری گاز (شرکت ایریتک)
 • ایستگاه تقویت فشار گاز کوپال - پروژه آماک اهواز ، طرح جمع آوری گاز (شرکت ایریتک)
 • پالایش شیرین سازی گاز - پروژه آماک اهواز ، طرح جمع آوری گاز (شرکت ایریتک)
 • شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی (شوش، شرکت رامشیر)
 • پالایشگاه بندرعباس (شرکت شنگرف)
 • پتروشیمی آریا ساسول (شرکت درریز)
 • پتروشیمی آریا ساسول (Substation Feller Arya Sasol ) (شرکت درریز)
 • پروژه ایستگاه تقویت فشارگازساوه(شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران)
 • پروژه نیروگاه فجر ۲ (ماهشهر، شرکت اسپیدز)
 • پروژه احداث نمک زدایی نفت بینک (بوشهر، شرکت پامیکو)
 • پروژه نمک زدائی چشمه خوش دشت عباس (شرکت طیف شیمی)
 • پتروشیمی امیر کبیر (ماهشهر) - واحد LLDPE
 • مهمات سازی شهید ستاری تهران
 • پتروشیمی جم (عسلویه) - واحد HD PE
 • پتروشیمی جم (عسلویه) - واحد BD
 • پتروشیمی جم (عسلویه) - واحد برق اولفین
 • پتروشیمی بندر امام (شرکت پناه ساز ایران)
 • پتروشیمی غدیر فاز ۱ (شرکت سکوکار)
 • پتروشیمی غدیر فاز ۲ عسلویه (شرکت بلند پایه)
 • نیروگاه اتمی بوشهر
 • موزه امام علی (تهران، خ اسفندیار)
 • پروژه پست برق عسلویه (شرکت تنوتاس تابان)
 • پروژه پتروشیمی تبریز (شرکت صدرا –کارا درسازه)
 • پروژه پالایشگاه بنزین اصفهان (شرکت در ریز)
 • مرکز سوخت اتمی اصفهان UCF(شرکت کتام گستر)
 • مرکز سوخت اتمی اصفهان UCF(شرکت کتام گستر)
 • ایستگاه تقویت فشار گاز سایت منصوری اهواز (شرکت ساختار فردا)
 • پتروشیمی ایلام (شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژیEIED)
 • ایستگاه تقویت فشار گاز پارچین (کنسرسیوم سکاف)
 • ایستگاه تقویت فشار گاز سمنان (کنسرسیوم سکاف)
 • ایستگاه تقویت فشار گاز دشت (کنسرسیوم سکاف)
 • مرکز فرعی برق جدیدC,پالایشگاه تهران (شرکت پترو آرام)
 • پروژه مسجد سلیمان (شرکت ملی نفت چین)
 • مرکز سوخت اتمی اصفهان (مجتمع صنعتی بعثت قم)
 • پروژه توسعه میادین نفتی سروستان و سعادت آباد شیراز( مشارکت بین المللی پتروتکسان و ساختمان نفت)
 • پروژه احداث واحد پیش تراکمNGL 900 بهبهان (شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس)
 • پروژه توسعه میادین نفتی خشت –مناطق نفت خیز مرکزی (شرکت صدرا)
 • پروژه مجتمع صنعتی بعثت قم ( مجتمع صنعتی بعثت)
 • پالایشگاه گاز بید بلند ۲ بهبهان ( شرکت سازه پاد) پروژه متوقف شد
 • ایستگاه تقویت فشار گاز سایت چشمه خوش(شرکت ساختار فردا)
 • پروژه نیروگاه برق و بخار دماوند عسلویه ( گروه مپنا , شرکت نصب نیرو)
 • فاز ۱ عسلویه پروژهTPY ODORANT Production unit 800(جهان پارس)
 • پروژه پالایشگاه بنزین اصفهان (شرکت طرح و پالایش)
 • ایستگاه تقویت فشار گاز پارچین (شرکت رادمان)
 • ایستگاه تقویت فشار گاز سمنان (شرکت رادمان)
 • پروژه CTEP یادآوران اهواز (شرکت جهان پارس)
 • پروژه اروندان اهواز ( شرکت میسان)
 • پروژه خانگیران (شرکت تهران پرشیا)
 • پروژه پالایشگاه تهران (شرکت پترو آرام)
 • پروژه تقویت فشار اردستان و کاشان (شرکت رادمان)
 • پروژه تقویت فشار یزد (شرکت انهار)
 • پروژه پالایشگاه تهران (شرکت پترو آرام)

+ سوابق کاری شرکت گنج چم آرمان – درب ضد حریق

 • پتروشیمی امیر کبیر(ماهشهر) - واحد LLDPE
 • پتروشیمی امیر کبیر (ماهشهر) - واحد پلی اتیلن سنگین
 • فولاد مبارکه طرح مدول F (شرکت ایریتک)
 • مرکز تحقیقات هسته ای اصفهان (UCF)
 • بیمارستان ۲۵۴ تختخوابی اهواز (شرکت برسامکو)
 • ساختمان سازمان بازرسی کل کشور در تهران (شرکت کتام)
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (شرکت کتام)
 • نیروگاه رودشور جاده ساوه (شرکت اسپیدز)
 • شرکت سوله باختر (قم)
 • نیروگاه اتمی بوشهر
 • شرکت اندیشه نگار آرمان
 • شرکت اندیشه نگار پارس
 • شرکت سوخت اتمی راکتورهای ایران‌(اصفهان) (FMP)
 • بانک پاسارگاد
 • پروژه هتل فردوس مشهد(شرکت آتی پی)
 • پروژه نیروگاه سوم پالایشگاه آبادان (شرکت پرهون طرح)
 • مرکز سوخت اتمی اصفهان UCF (شرکت کتام گستر)
 • پروژه پالایشگاه نفت تبریز
 • مرکز سوخت اتمی اصفهان UCF (شرکت کتام گستر)
 • پتروشیمی ایلام (شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژیEIED)
 • پالایشگاه گاز بید بلند ۲ بهبهان (شرکت جهان پارس)
 • پالایشگاه گاز بید بلند ۲ بهبهان (شرکت جهان پارس)
 • پروژه پتروشیمی جم (واحد تعمیرات)
 • پروژه پالایشگاه آبادان (شرکت عمراب سدید جهان صنعت)